Εγκαταστάσεις Υγραερίου - Εμφιαλωτήρια

Εγκαταστάσεις Υγραερίου - ΕμφιαλωτήριαΕγκατάσταση Ασπροπύργου
Η εγκατάσταση Ασπροπύργου βρίσκεται στο 19ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, σε μια ιδιόκτητη έκταση 16,5 στρεμμάτων, στο ύψος της παραλίας Ασπροπύργου. Στην εγκατάσταση στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Υποδιεύθυνσης Εγκαταστάσεων Νοτίου Ελλάδος. Επίσης εκεί βρίσκεται το Tεχνικό Tμήμα που ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης, των βιομηχανικών πελατών και των πρατηρίων AUTO-GAS
 
Η εγκατάσταση Ασπροπύργου διαθέτει το κεντρικό εμφιαλωτήριο και τους μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρίας. Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα 3.000 περίπου κυβικά μέτρα και η ημερήσια δυναμικότητα σε εμφιάλωση ξεπερνά τις 6.500 φιάλες με οκτάωρη απασχόληση. Στην εγκατάσταση εργάζονται περίπου 20 άτομα μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης. 
 
Συνολικά υπάρχουν οκτώ δεξαμενές, μία εκ των οποίων είναι σφαιρική μέγιστης χωρητικότητας 2.084 m3 ενώ οι υπόλοιπες επτά είναι οριζόντιες κυλινδρικές, μέγιστης χωρητικότητας 110 m3. Η σφαιρική δεξαμενή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση υγραερίου μίγματος, ενώ οι κυλινδρικές δεξαμενές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προπανίου, βουτανίου ή μίγματος ανάλογα με τις ανάγκες ή τη διαθεσιμότητα. Οι δεξαμενές αποθήκευσης του υγραερίου είναι δεξαμενές πίεσης, δηλαδή το προϊόν αποθηκεύεται σε υγρή μορφή με πίεση στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όλες οι δεξαμενές είναι υπέργειες.
 
Ο ανεφοδιασμός της εγκατάστασης με υγραέριο μίγμα γίνεται με υπόγειο αγωγό 6’’ και μήκους 4.000 μ., ο οποίος συνδέει την εγκατάσταση με τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛ.ΠΕ.).  
 
Αντιθέτως ο ανεφοδιασμός των κυλινδρικών δεξαμενών με καθαρό προπάνιο ή βουτάνιο γίνεται μόνο με βυτιοφόρα οχήματα. 
 
Ο χώρος του εμφιαλωτηρίου καλύπτει έκταση 660 mκαι πρόκειται για μια ανοικτή πλατφόρμα με μεταλλικό υπόστεγο. Διαθέτει 2 σημεία εμφιάλωσης, ένα καρουζέλ μίγματος 24 θέσεων και ένα καρουζέλ προπανίου 10 θέσεων. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα πλύσης φιαλών, ηλεκτρονικό ανιχνευτή διαρροών (leak detector) και συρρικνωτικό μηχάνημα για τις δύο γραμμές εμφιάλωσης. Η παρούσα δυναμικότητα του ανέρχεται περίπου στις 5.000 φιάλες υγραερίου μίγματος και 1.500 φιάλες προπανίου σε ημερήσια βάση. 
 
Η εγκατάσταση Ασπροπύργου λειτουργεί με βάση τις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας (ΥΑ Αριθ. Δ3/14858/93, ΦΕΚ 477/Β/1-7-93) και τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος (ΥΑΠ) της ΕΚΟ ΑΒΕΕ σύμφωνα με την εταιρική πολιτική. Η εγκατάσταση διαθέτει μόνιμο πυροσβεστικό συγκρότημα με το πυροσβεστικό δίκτυο να είναι πάντα υπό πίεση. Όλες οι δεξαμενές είναι πιστοποιημένες από τον «Ελληνικός Νηογνώμων», ενώ υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης στάθμης σε πραγματικό χρόνο. Τέλος εφαρμόζεται σύστημα συντήρησης βασισμένο στο πρόγραμμα SAP/PM (Plant Maintenance) σε όλο το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια της εγκατάστασης. 
 
Η εγκατάσταση επιτρέπει την αποθήκευση άνω των 40.000 φιαλών, ενώ παράλληλα υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι δεξαμενών και υλικών για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
 
Η εγκατάσταση Ασπροπύργου σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες του νομού Αττικής, των νομών της Πελοποννήσου, νήσων Κυκλάδων, Κρήτης, Κεντρικής Ελλάδος, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διατηρεί στόλο επτά ιδιόκτητων και εργολαβικών βυτιοφόρων υγραερίου χωρητικότητας 8 και 19 τόνων για τη καθημερινή διανομή χύμα υγραερίου σε μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Επίσης συνεργάζεται με συμβεβλημένους μεταφορείς Δ.Χ. για την μεταφορά και διανομή φιαλών υγραερίου στις παραπάνω περιοχές.
Τέλος οι φιάλες προωθούνται μέσω μεταπωλητών, οι οποίοι προσέρχονται κυρίως με τα δικά τους αυτοκίνητα στην εγκατάσταση.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Εγκατάσταση Υγραερίου Ασπροπύργου
19ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου
ΤΚ: 193 00 - Ασπρόπυργος - Αττική
Τηλ: (210) 55 71 833 ◊ Φαξ: (210) 55 77 034
Τμήμα Πωλήσεων
Τηλ: (210) 77 25 521 ◊ Φαξ: (210) 74 87 856

 
Εγκατάσταση Θεσσαλονίκης
Η εγκατάσταση αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου Βορείου Ελλάδος βρίσκεται στο Δήμο Μενεμένης στην οδό προς Καλοχώρι, σε μία έκταση 8,5 στρεμμάτων, 8 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Στην εγκατάσταση στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Υποδιεύθυνσης Εγκαταστάσεων  Βορείου Ελλάδος. Επίσης διαθέτει τεχνικό τμήμα εξειδικευμένο στην τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης, των βιομηχανικών πελατών και των πρατηρίων AUTO-GAS για τις περιοχές της βορείου Ελλάδος.
 
Η εγκατάσταση διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 660 κυβικών μέτρων και η ημερήσια δυναμικότητα εμφιάλωσης φθάνει τις 4.300 φιάλες με οκτάωρη απασχόληση. Στην εγκατάσταση εργάζονται περίπου 25 άτομα μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης. 
 
Στο χώρο υπάρχουν συνολικά έξι οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές μέγιστης χωρητικότητας 110 m3 έκαστη. Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι δεξαμενές πίεσης, δηλαδή το προϊόν αποθηκεύεται σε υγρή μορφή με πίεση στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όλες οι δεξαμενές είναι υπέργειες.
 
Ο ανεφοδιασμός της εγκατάστασης με υγραέριο (είτε μίγμα είτε προπάνιο) γίνεται με υπόγειο αγωγό 6΄΄ και μήκους 4.000 μ. ο οποίος συνδέει την εγκατάσταση με τα Διυλιστήρια Θεσσαλονίκης (ΕΛ.ΠΕ.). Στην εγκατάσταση Θεσσαλονίκης δεν διακινείται καθόλου βουτάνιο. 

Το εμφιαλωτήριο έχει δυναμικότητα παραγωγής 4.300 φιαλών ημερησίως. Καλύπτει έκταση 550 m2 και πρόκειται για μια ανοικτή πλατφόρμα με μεταλλικό υπόστεγο. Το 2000 εκσυγχρονίστηκε ο μηχανολογικός του εξοπλισμός με μια επένδυση της τάξεως των 700 χιλ. Ευρώ. Διαθέτει 2 σημεία εμφιάλωσης, ένα καρουζέλ μίγματος 12 θέσεων και μία σειρά εμφιάλωσης προπανίου 6 θέσεων. Το εμφιαλωτήριο είναι εξοπλισμένο με σύστημα πλύσης φιαλών, ηλεκτρονικό ανιχνευτή διαρροών (leak detector) και συρρικνωτικό μηχάνημα για τις δύο γραμμές εμφιάλωσης. Η παρούσα δυναμικότητα του ανέρχεται περίπου στις 3.500 φιάλες υγραερίου μίγματος και 800 φιάλες προπανίου σε ημερήσια βάση. 

Η εγκατάσταση Θεσσαλονίκης λειτουργεί με βάση τις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας (ΥΑ Αριθ. Δ3/14858/93, ΦΕΚ 477/Β/1-7-93) και τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος (ΥΑΠ) της ΕΚΟ ΑΒΕΕ σύμφωνα με την εταιρική πολιτική. Η εγκατάσταση διαθέτει μόνιμο πυροσβεστικό συγκρότημα με το πυροσβεστικό δίκτυο να είναι πάντα υπό πίεση. Όλες οι δεξαμενές είναι πιστοποιημένες από τον «Ελληνικός Νηογνώμων», ενώ εφαρμόζεται σύστημα συντήρησης βασισμένο στο πρόγραμμα SAP/PM (Plant Maintenance) σε όλο το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια της εγκατάστασης. Στα άμεσα σχέδια είναι η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης στάθμης σε πραγματικό χρόνο. 
 
Η εγκατάσταση επιτρέπει την αποθήκευση άνω των 30.000 φιαλών, ενώ παράλληλα υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι δεξαμενών και υλικών για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Η εγκατάσταση Θεσσαλονίκης σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, των νομών της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διατηρεί στόλο οκτώ ιδιόκτητων και εργολαβικών βυτιοφόρων υγραερίου χωρητικότητας 8 και 19 τόνων για τη καθημερινή διανομή χύμα υγραερίου σε μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Επίσης συνεργάζεται με συμβεβλημένους μεταφορείς Δ.Χ. για την μεταφορά και διανομή φιαλών υγραερίου στις παραπάνω περιοχές. Τέλος οι φιάλες προωθούνται μέσω μεταπωλητών, οι οποίοι προσέρχονται κυρίως με τα δικά τους αυτοκίνητα στην εγκατάσταση. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγκατάσταση Υγραερίου Καλοχωρίου
Στροφή Καλοχωρίου
ΤΚ: 570 09 - Μενεμένη- Θεσσαλονίκη
Τηλ: (2310) 75 14 21 ◊ Φαξ: (2310) 75 10 58

 
Επιστροφή