Πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ

Πρατήρια ΚΑΛΥΨΩΑ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ / ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Στις 31 Μαΐου 2005 συστήθηκε η εταιρεία ΕΚΟ – ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με μοναδικό εταίρο την ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας στις 31.12.2008 ήταν 1.098 χιλ € ήτοι 36.600 εταιρικά μερίδια των 30€.
 
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και λειτουργία, σε ολόκληρη της Ελληνική Επικράτεια, πρατηρίων καυσίμων και υγραερίων,

β) Η εμπορία υγρών καυσίμων, ορυκτελαίων και υγραερίων, ειδών αυτοκινήτου, τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, ειδών καπνού, εφημερίδων, περιοδικών, ψιλικών και συναφών και λοιπών ειδών,

γ) Η ίδρυση και λειτουργία, στα συγκροτήματα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, καφέ, πρακτορείων ΟΠΑΠ, λαχείων, στοιχημάτων κ.λ.π. και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, λιπαντηρίου, επισκευής αυτοκινήτων, ελαστικών και παροχής συναφών και λοιπών και υπηρεσιών,

δ) Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιονδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες,

ε) Η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, τρόπων κατασκευής, σχεδίων κλπ., συναφών προς το σκοπό της εταιρείας,

στ) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της και γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξεως και κάθε έργου το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο.

Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΕΚΟ – ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ίδρυσε από την σύστασή της μέχρι και την 31/12/2008,  υποκαταστήματα στα οποία λειτουργούν πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσω των οποίων εμπορεύεται πέρα από καύσιμα και λιπαντικά, είδη αυτοκινήτου, τυποποιημένα τρόφιμα, ποτά, αναψυκτικά, είδη καπνού, εφημερίδες, περιοδικά, ψιλικά και συναφή είδη. Μέσω των πρατήριων παρέχονται ακόμη υπηρεσίες πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων.

Δείτε αναλυτικά τα υποκαταστήματα

Γ. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το έτος 2009 έχει πρωταρχικό στόχο:

 -          Την επέκταση δραστηριοτήτων στους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους με την δημιουργία νέου αμφίπλευρου ΣΕΑ ( Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών ) στην ΠΑΘΕ, θέση ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, Ν. Λάρισας.

-          Τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου δικτύου και την βελτιστοποίηση του μοντέλου λειτουργίας.

-          Την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000.

-          Την ισχυροποίηση της θέσης της εταιρίας στο χώρο των πρατηρίων.

-          Την συνέχιση της κερδοφορίας με σεβασμό προς τον καταναλωτή και την διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και του επιπέδου των υπηρεσιών.

 

Όραμά μας είναι να γίνουμε η πρώτη προτίμηση στις επιλογές του καταναλωτή.


Αίτηση ανάδειξης διαχειριστή στα πρατήρια ΚαλυψώΜπορείτε να κατεβάστε την αίτηση από εδώ και στη συνέχεια να την αποστείλετε συμπληρωμένη στο
email: R.Malakou@eko.gr

Εκδηλώσεις
Αύγουστος 2014Επιστροφή