ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Διοίκηση

 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

  Πρόεδρος Δ.Σ

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 • ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΓΛΙΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.