ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Συνεργασία με Wissol

Η Wissol Group είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης προϊόντων πετρελαίου στη Γεωργία και  λειτουργεί περισσότερα από 120 πρατήρια βενζίνης και φυσικού αερίου με το σήμα της ενώ ήδη 40 επιπλέον σταθμοί ανεφοδιασμού είναι στο πλάνο για ανάπτυξη. Όλα τα πρατήρια είναι ιδιόκτητα και ιδιολειτουργούμενα.

Η Wissol Group έχει βραβευθεί από το Γεωργιανό Ταμείο Ποιότητας ως η καλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, κατέχει ΙSO 9001-2000 στον τομέα διαχείριση ποιότητας και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία- εργοδότη στη Γεωργία.

Η ΕΚΟ από τον Ιούλιο του 2014 μέσα από μια 3ετή σύμβαση αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της Wissol στη Γεωργία, προμηθεύοντάς την με τα βασικά καύσιμα ΕΚΟ (βενζίνες –πετρέλαια) και όχι με τη διαφοροποιημένη σειρά καυσίμων Ekonomy Fuels, EKO Racing 100, Diesel Avio κτλ. Η Wissol έχει το δικαίωμα να φέρει στα προϊόντα που διακινεί, πλάι στο δικό της και το σήμα της ΕΚΟ.

www.wissol.ge