ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

2016

Στις 31 Αυγούστου 2016 συγχωνεύονται οι ανώνυμες εταιρείες ΕΚΟ ΑΒΕΕ και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ που εκπροσωπεί το δίκτυο πρατηρίων καυσίμων εδάφους της ΒΡ όπου απορροφάται η πρώτη από τη δεύτερη και η εταιρεία μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΚΟ ΑΒΕΕ.