ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ποιότητα Αεροπορικών Καυσίμων και Λιπαντικών
  • Το Χημείο της υπερσύγχρονης Μονάδας Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ είναι εξοπλισμένο με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας και διακρίνεται για τις υψηλές του επιδόσεις σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους. Διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους λιπαντικών και αεροπορικών καυσίμων. Όλοι οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της ΕΚΟ έχουν πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 01012255

  • Τα λιπαντικά ΕΚΟ παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και καλύπτουν μεγάλο πεδίο εφαρμογών λίπανσης, από τις πιο απλές ως τις πλέον απαιτητικές. Η ποιότητα των λιπαντικών ΕΚΟ διασφαλίζεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με συνεχείς ελέγχους οι οποίοι πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Η Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ έχει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 01012246