ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-EKO ROLLING OIL docx

EKO ROLLING OIL

Ειδικό ορυκτέλαιο χαμηλού ιξώδους και υψηλής καθαρότητας. Κατάλληλο για μηχανές ηλεκτροδιάβρωσης (EDM), για εργασίες εκτράχυνσης και φινιρίσματος, για την παραγωγή φύλλων (foils) αλουμινίου και για άλλες χρήσεις, όπου απαιτείται αμιγές λιπαντικό κοπής χαμηλού ιξώδους.