ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

CHASSIS

Ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου, για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης οχημάτων. Κατάλληλο και για κεντρικά συστήματα λίπανσης στη βιομηχανία.