ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

GP 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51825 KP2K-25.
Το EKOGREASE GP 2 είναι γράσο μικτής βάσης λιθίου-ασβεστίου, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP). Είναι κατάλληλο για εφαρμογές λίπανσης σε χωματουργικό εξοπλισμό βαρέως τύπου που λειτουργεί σε περιβάλλοντα με υγρασία και σκόνη και για βιομηχανικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν υψηλά φορτία και πιθανότητα απόπλυσης με νερό.