ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Λοιπά Προϊόντα

EKO PENETRATING OIL SPRAY

Αντισκωριακό λιπαντικό. Προστατεύει από την οξείδωση και βοηθάει στο χαλάρωμα σκουριασμένων μεταλλικών εξαρτημάτων.