ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Βήμα 2

Στα πρατήρια του δικτύου ΕΚΟ με το σήμα "Εγγύηση ΕΚΟ", δίδεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να ελέγξει και να διαπιστώσει ότι η βενζίνη ΕΚΟ Racing 100 και το πετρέλαιο κίνησης Diesel Ekonomy ανταποκρίνονται στις υψηλές προδιαγραφές τους και δεν έχουν προσμίξεις με βενζίνες ή πετρέλαια αντίστοιχα χαμηλότερων προδιαγραφών και αξίας.

Μικρή ποσότητα από τη βενζίνη υψηλού αριθμού οκτανίων EKO Racing 100 που θα παραλάβει ο πελάτης, ελέγχεται παρουσία του, σε ειδικό ογκομετρικό δοχείο 125ml με ειδικά αντιδραστήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τις Διεθνείς Προδιαγραφές για την ανίχνευση ιχνηθέτη κινιζαρίνης. Έτσι σε ελάχιστο χρόνο, ο πελάτης μπορεί να διαπιστώσει ότι η βενζίνη του δεν είναι αναμεμειγμένη με βενζίνη χαμηλότερου αριθμού οκτανίων.

Με παρόμοιο τρόπο, το πετρέλαιο θέρμανσης Diesel Ekonomy ελέγχεται, παρουσία ου πελάτη, σε ειδικό ογκομετρικό δοχείο 125ml με ειδικό αντιδραστήριο, όπως αυτό καθορίζεται από τις Διεθνείς Προδιαγραφές για την ανίχνευση ιχνηθέτη Solvent Yellow 124. Και σε αυτήν την περίπτωση, σε ελάχιστο χρόνο, ο πελάτης μπορεί να διαπιστώσει ότι το πετρέλαιο κίνησης δεν είναι αναμεμειγμένο με πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται από το προσωπικό του πρατηρίου με όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται μπροστά στον καταναλωτή.