ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Βήμα 3

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Ε.Μ.Π, η ΕΚΟ διεξάγει συνεχείς ελέγχους ποιότητας και ποσότητας σε όλη την Ελλάδα, όλο το χρόνο, με δύο κινητά συνεργεία σε όλα τα πρατήριά της. Τα κινητά συνεργεία ελέγχου στελεχώνονται από προσωπικό του Ε.Μ.Π και είναι εξοπλισμένα με συσκευές για επί τόπου έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων, ώστε να εντοπίζονται άμεσα ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται με αξιόπιστο τρόπο, δείγματα για πιο λεπτομερείς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Ε.Μ.Π.

Παράλληλα με τον έλεγχο ποιότητας, σε κάθε πρατήριο διεξάγεται και έλεγχος ακριβείας των μετρητών καυσίμων με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται η ισχύουσα σχετική Νομοθεσία.

Όλοι οι έλεγχοι καταγράφονται και τεκμηριώνονται, τόσο στο πρατήριο όσο και σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων που διατηρούνται στο Ε.Τ.Κ.Λ του Ε.Μ.Π αλλά και την ΕΚΟ.

Ο προγραμματισμός των ελέγχων γίνεται από τη ΕΚΟ, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση του πρατηρίου και είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πρατήριο ελέγχεται δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο. Σε περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, είναι δυνατόν, να γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι εκτός προγράμματος, με στόχο τη διασφάλιση του τελικού καταναλωτή στην παραλαβή της σωστής ποσότητας καυσίμου.