ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Βήμα 4

Οι απροειδοποίητοι ποσοτικοί έλεγχοι διεξάγονται από ένα κινητό ελεγκτικό σύστημα σε όχημα χωρίς διακριτικά, με τη χρήση του οποίου, είναι δυνατός ο έλεγχος της ακρίβειας της παράδοσης καυσίμων από τις αντλίες των πρατηρίων, με τρόπο μη αντιληπτό από τον ελεγχόμενο.

Έτσι, εντοπίζονται τυχόν παρανόμως εγκατεστημένα συστήματα διαβλητότητας της συναλλαγής με τον πελάτη ή ακόμη και μόνιμα σφάλματα στην ποσότητα του παραδοτέου καυσίμου από άλλες αιτίες.
Το σύστημα χρησιμοποιεί μία κλασική και αποδεκτή μέθοδο, η οποία μετράει το βάρος της ποσότητας του ελεγχόμενου καυσίμου με τη χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων (δυναμοκυψελών). Στη συνέχεια, ανιχνεύει την ύπαρξη νερού και μετράει τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του ελεγχόμενου καυσίμου, ώστε με πρότυπους αλγορίθμους υπολογισμού, βάσει των διεθνών προτύπων, να μετατρέπει με ακρίβεια το βάρος του καυσίμου σε όγκο.

Το εγκατεστημένο σύστημα εργάζεται αυτόνομα, εντός του χώρου των αποσκευών ενός ΙΧ αυτοκινήτου με συμβατικές πινακίδες. Το εν λόγω αυτοκίνητο παρουσιάζεται και κινείται ως ένα απλό, καθημερινό ΙΧ όχημα και δεν προσελκύει το ενδιαφέρον του πρατηρίου ως κινητός ελεγκτικός μηχανισμός.