ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας της Ναυτεμπορικής

Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε το 1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας της Ναυτεμπορικής με θέμα : Επιχειρώντας στο μέλλον, 2015 – 2020, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και είχε αργυρό χορηγό την ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αξιολογηθεί το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας αλλά και να αναδειχθεί η σημασία της χρηματοδότησης και των επενδύσεων για τις επιχειρήσεις, να καταγραφούν οι διαθέσιμες πηγές δανεισμού, να διερευνηθεί το κατά πόσο η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα και η διαφοροποίηση των εταιριών και των προϊόντων ή υπηρεσιών, δημιουργούν συνθήκες  επιτυχημένης εξωστρεφούς επιχείρησης με σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των αρμόδιων θεσμικών φορέων, Έλληνες επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη παραδοσιακών και νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων και πρωτοπόροι start uppers εξέθεσαν τις απόψεις τους, παρουσίασαν τις εμπειρίες τους και συμμετείχαν σε ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο με τους συμμετέχοντες στο συνέδριο.