ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Η Προστασία σας μας προστατεύει όλους

Η ΕΚΟ και τα πρατήριά μας, ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτητικές συνθήκες με τις οποίες έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητα των καταναλωτών και οι συναλλαγές στο πρατήριο, και με πρωταρχική μας μέριμνα την ασφάλειά σας έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών που διασφαλίζουν άριστες συνθήκες υγιεινής.