ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Δραστηριότητες

Η Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια δραστηριοποιείται στον τομέα Αεροπορικών καυσίμων από το 1984, συνεχίζοντας την αντίστοιχη δραστηριότητα της EXXON. Ακολουθώντας ένα μεγάλο  πλάνο επενδύσεων και σταδιακής ανάπτυξης , δημιούργησε το μεγαλύτερο δίκτυο ανεφοδιασμού Αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα.

Μέσω ενός δικτύου  ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε 23 περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας και της συμμετοχής της ως μέτοχος στην εταιρεία Safco A.E. στο Αεροδρόμιο Αθηνών ‘Ελ. Βενιζέλος’, η ΕΚΟ είναι, σταθερά τα τελευταία χρόνια, ο μεγαλύτερος προμηθευτής αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα. Το ευρύ πελατολόγιο της περιλαμβάνει μεγάλες αεροπορικές εταιρείες με σημαντικό επιχειρησιακό έργο στην Ελλάδα, όπως οι LUFTHANSA Group, TUI Group, KLM, SAS, AEGEAN.

Η παρουσία της εκτείνεται και στην Κύπρο, όπου σε συνεργασία με την θυγατρική της RAMOIL, εξυπηρετεί τις Αεροπορικές εταιρείες και στα 2 αεροδρόμια της χώρας.
Στόχος της ΕΚΟ είναι το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι αρχές που διέπουν την λειτουργία του Αεροπορικού της τομέα, είναι η διασφάλιση της ποιότητας του καυσίμου, ο απρόσκοπτος και ομαλός εφοδιασμός καυσίμων  των αεροδρομίων,  η ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων, η προστασία της υγείας και της ακεραιότητας  των εργαζομένων αλλά και όλων  των εμπλεκομένων στην δραστηριότητά της, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε επιχειρησιακό της βήμα.

Έχοντας υιοθετήσει τα υψηλότερα διεθνή standards λειτουργίας , διαθέτοντας ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό κι ένα σύγχρονο δίκτυο εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας Συμβάσεις Διεθνούς Τεχνικής Υποστήριξης  και μέσω ενός εντατικού προγράμματος επιθεωρήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς ( IATA, ISO), η Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια διασφαλίζει σταθερά τις αρχές της και παρέχει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση και την ποιότητα που αξίζει στις αεροπορικές εταιρείες που την εμπιστεύονται.

H εταιρεία είναι ενεργό μέλος του J.I.G,(Joint Inspection Group ) από το 2011 και το δίκτυο εγκαταστάσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών είναι πιστοποιημένο κατά EN  ISO 9001 / 14001 και  OHSAS 18001.