ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Λιμάνια-Στόλος

Στην Ελλάδα, μια χώρα με μακρά παράδοση στη ναυτιλία, διακινούνται κάθε χρόνο εκατομμύρια εμπορεύματα και επιβάτες.
Η μεγαλύτερη πύλη εισόδου της χώρας, τόσο για τα εμπορεύματα, όσο και για τους επιβάτες, είναι το λιμάνι του Πειραιά. Η ΕΚΟ έχοντας αντιληφθεί τη μεγάλη ανάγκη για την εξυπηρέτηση των πλοίων αυτών, προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων.
Η Ελλάδα με το θαλάσσιο δίκτυο που διαθέτει, έχει λιμάνια και αγκυροβόλια σε πάρα πολλές περιοχές. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ εξυπηρετεί τα αγκυροβόλια του Πειραιά και της Ελευσίνας και όλα τα υπόλοιπα λιμάνια της Ελλάδος.

Ο κύριος όγκος εργασιών είναι:
  • Στα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας καθώς και στα αγκυροβόλια τους
  • Στο λιμάνι της Πάτρας, όπου εξυπηρετούνται οι γραμμές Πάτρα -Ιταλία
  • Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και
  • Στο λιμάνι της Ραφήνα

Οι παραδόσεις των πελατών της ΕΚΟ εξυπηρετούνται από:

  • Δεξαμενόπλοια και βυτιοφόρα στον Πειραιά
  • Δεξαμενόπλοια και βυτιοφόρα στην Πάτρα και
  • Βυτιοφόρα στα υπόλοιπα λιμάνια της Ελλάδος