ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το υγραέριο αποτελεί ιδανική λύση για μονάδες που χρειάζονται στο στάδιο παραγωγής, υψηλή θερμική ισχύ και σταθερή απόδοση, συνδυαζόμενα με χαμηλό κόστος. Χαρακτηριστικοί κλάδοι είναι οι:
 • Μεταλλουργία
 • Παραγωγή Χάρτου
 • Συσκευασίας
 • Βαφών
 • Παραγωγής τροφίμων,
 • Παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικών υλών 
 • Ψυκτικές εφαρμογές κτλ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 • Ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικοί χώροι κτλ. (για ψύξη, θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, εστίαση).
 • Αθλητικοί χώροι (ψύξη, θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, λειτουργία πισίνων κτλ)
 • Γεωργία (ψύξη, θέρμανση, ξήρανση, καύση, καλλιέργειες σε θερμοκήπια κτλ.)
 • Κτηνοτροφία (ψύξη, θέρμανση, καύση, εκτροφή κτλ.)

OIKIAKH ΧΡΗΣΗ
Το Υγραέριο καλύπτει ιδανικά & οικονομικά, όλες τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού (ψύξη, θέρμανση, μαγείρεμα, ζεστό νερό κτλ.).
Επίσης, εκτός από οικολογική (έναντι του Πετρελαίου) είναι και πολύ πιο οικονομική η συντήρηση της εγκατάστασης.

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ (Autogas)
Το Υγραέριο αποτελεί την ιδανική εναλλακτική λύση, έναντι της Βενζίνης και του Πετρελαίου, συνδυάζοντας οικολογικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Δεν περιέχει (κυρίως) Βενζόλιο, Πολυμερείς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και έχει ελάχιστο Θείο.
Προστατεύει καλύτερα τον κινητήρα των οχημάτων, κυρίως λόγω της απουσίας Μεθανόλης και Αιθανόλης.
Είναι πολύ πιο οικονομικό, απαιτώντας πολύ μικρότερη οικονομική δαπάνη ανά γέμισμα για τα ίδια χιλιόμετρα.