ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Δραστηριότητες

Ο κλάδος καλύπτει τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα όλων των Εμπορικών Πελατών (Β2Β) της εσωτερικής αγοράς, εκτός του Δικτύου Λιανικής ΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μας είναι Βιομηχανίες, Τεχνικές Εταιρείες, Στόλοι Οχημάτων, Μεταπωλητές Θέρμανσης, Ξενοδοχεία, υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.

Τα προϊόντα που διατίθενται είναι:

  • Βενζίνες
  • Πετρέλαιο Κίνησης
  • Πετρέλαιο Θέρμανσης
  • Μαζούτ
  • Κηροζίνη Θέρμανσης
  • Άσφαλτος
  • Λιπαντικά

Τόσο με τα απλά, όσο και με τα διαφοροποιημένα καύσιμα, καθώς και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους πελάτες, η Διεύθυνση Βιομηχανικών Πωλήσεων δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης, παραμένοντας δίπλα τους πριν και μετά την πώληση. Έτσι η ΕΚΟ είναι η πρώτη τους επιλογή για καύσιμα και λιπαντικά στον κλάδο των Βιομηχανικών Πωλήσεων με τη συνέπεια και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την μεγαλύτερη εταιρεία της ελληνικής αγοράς.

Γνωρίζοντας για πάρα πολλά χρόνια τις ανάγκες των πελατών στην συγκεκριμένη αγορά, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων που παραδίδουμε, την ταχύτητα των φορτώσεων καθώς και την τεχνική αρτιότητα των προσφερόμενων λύσεων.