ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ποιότητα, Υγιεινή & Ασφάλεια και Περιβάλλον

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ως ένας πρωτοπόρος ενεργειακός οργανισμός ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες δίνοντας προτεραιότητα στην Ασφάλεια, στην Υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών, των περιοίκων καθώς και στην Προστασία του Περιβάλλοντος. Σκοπός μας είναι η ασφαλής και χωρίς ατυχήματα, οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, και συμβατή με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας, δεσμεύει όλο το προσωπικό μας, είναι διαθέσιμη στο κοινό και υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις με στόχο τη διαρκή βελτίωση στα θέματα Ασφάλειας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ έχει ως προτεραιότητα την παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιούν στο έπακρο τις απαιτήσεις του καταναλωτή-πελάτη.

Η Πολιτική για την Ποιότητα δεσμεύει όλο το προσωπικό της εταιρείας, ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητά της, είναι διαθέσιμη στο κοινό και υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και της ικανοποίησης των πελατών.

Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ
Στην ΕΚΟ δημιουργήσαμε για σας, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων για να είστε...Σίγουροι για κάθε λίτρο!

Έλεγχοι στις εγκαταστάσεις


  • Συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο ως το τελικό σημείο παράδοσης στον πελάτη.
  • Παρακολούθηση των διαδρόμων βυτίων μεταφοράς, με σύστημα GPS
  • Σφράγιση βυτίων μεταφοράς

Έλεγχοι στο πρατήριο


  • 'Έλεγχος και σφράγιση αντλιών με ταινία διασφάλισης ποσότητας
  • Δυνατότητα ποιότητας ελέγχου από τον καταναλωτή
  • Πρόγραμμα ελέγχο σε συνεργασία με το εργαστήριο τεχνολογίας καυσίμων του ΕΜΠ
  • Διεξαγωγή απροειδοποίητων ποσοτικών ελέγχον από συμβατά οχήματα