ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τμήμα Τηλέφωνο
Παραγγελίες Πετρελαίου Θέρμανσης 18 198
Παραγγελίες Πετρελαίου Θέρμανσης 210 77 25 555
Γραμμή Επικοινωνίας +302111818050
Κέντρο αιτημάτων-παραπόνων κεντρικών γραφείων ΕΚΟ slekka@helpe.gr
Κλάδος Πρατηρίων
e.goula@eko.gr 
Κλάδος Βιομηχανικών Πωλήσεων
ktsilioni@helpe.gr
Κλάδος Ναυτιλιακών Πωλήσεων
L.Chatzina@eko.gr
Κλάδος Αεροπορικών Πωλήσεων
e.moschovou@eko.gr
Κλάδος Λιπαντικών
i.daskalopoulou@eko.gr
Κλάδος Υγραερίου
KTsilioni@helpe.gr
Κλάδος Καρτών
ekocards@eko.gr