ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τμήμα Τηλέφωνο
Παραγγελίες Πετρελαίου Θέρμανσης 2107725555 , 18198
Γραμμή Επικοινωνίας 2107725555 , 18198
Κλάδος Πρατηρίων
e.goula@eko.gr 
Κλάδος Βιομηχανικών Πωλήσεων
ktsilioni@helpe.gr
Κλάδος Ναυτιλιακών Πωλήσεων
L.Chatzina@eko.gr
Κλάδος Αεροπορικών Πωλήσεων
e.moschovou@eko.gr
Κλάδος Λιπαντικών
i.daskalopoulou@eko.gr
Κλάδος Υγραερίου
KTsilioni@helpe.gr
Κλάδος Καρτών
ekocards@eko.gr