ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
    ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
    & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Μέλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
  • Χειμάρας 8α, 15125, Μαρούσι
  • +30 210 68 87 228

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τμήμα Τηλέφωνο
Παραγγελίες Πετρελαίου Θέρμανσης 18 198
Γραμμή Επικοινωνίας +302111818050
Κέντρο αιτημάτων-παραπόνων κεντρικών γραφείων ΕΚΟ slekka@helpe.gr
Κλάδος Πρατηρίων
e.goula@eko.gr 
Κλάδος Βιομηχανικών Πωλήσεων
ktsilioni@helpe.gr
Κλάδος Ναυτιλιακών Πωλήσεων
L.Chatzina@eko.gr
Κλάδος Αεροπορικών Πωλήσεων
e.moschovou@eko.gr
Κλάδος Λιπαντικών
i.daskalopoulou@eko.gr
Κλάδος Υγραερίων-Νότια Ελλάδα
K.Tsolos@eko.gr
Κλάδος Υγραερίων-Βόρεια Ελλάδα
nsmagas@helpe.gr
Κλάδος Καρτών
K.Kakkava@helpe.gr