ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μέλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
  • Χειμάρας 8α, 15125, Μαρούσι
  • +30 210 6887111

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τμήμα Τηλέφωνο
Παραγγελίες Πετρελαίου Θέρμανσης 18 198
Παραγγελίες Πετρελαίου Θέρμανσης 210 77 25 555
Γραμμή Επικοινωνίας +302111818050
Κέντρο αιτημάτων-παραπόνων κεντρικών γραφείων ΕΚΟ slekka@helpe.gr , gtsiverioti@helpe.gr
Κλάδος Πρατηρίων
e.goula@eko.gr 
Κλάδος Βιομηχανικών Πωλήσεων
ktsilioni@helpe.gr
Κλάδος Ναυτιλιακών Πωλήσεων
L.Chatzina@eko.gr
Κλάδος Αεροπορικών Πωλήσεων
e.moschovou@eko.gr
Κλάδος Λιπαντικών
i.daskalopoulou@eko.gr
Νότια Ελλάδα
A.Papakonstantinou@eko.gr
Βόρεια Ελλάδα
C.Karavaras@eko.gr
Κλάδος Καρτών
ekocards@eko.gr