ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
    ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
    & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Μέλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
  • Χειμάρας 8α, 15125, Μαρούσι
    • +30 210 63 02 510
  • +30 210 77 05 847

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τμήμα Τηλέφωνο
 Παραγγελίες Πετρελαίου Θέρμανσης  18 198
 Γραμμή Επικοινωνίας  +302111818050
 Κλάδος Πρατηρίων
 EVlachou@helpe.gr 
 Κλάδος Βιομηχανικών Πωλήσεων
 ktsilioni@helpe.gr
 Κλάδος Ναυτιλιακών Πωλήσεων
 L.Chatzina@eko.gr
 Κλάδος Αεροπορικών Πωλήσεων
 e.moschovou@eko.gr
 Κλάδος Λιπαντικών
 i.daskalopoulou@eko.gr
 Κλάδος Υγραερίων-Νότια Ελλάδα
K.Tsolos@eko.gr
 Κλάδος Υγραερίων-Βόρεια Ελλάδα
nsmagas@helpe.gr
 Κλάδος Καρτών
 v.farmaki@eko.gre.kardamitsi@helpe.gr