ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Δραστηριότητες

Η ΕΚΟ δραστηριοποιείται στον τομέα Ναυτιλιακών καυσίμων από το 1984, συνεχίζοντας την αντίστοιχη δραστηριότητα της EXXON.

Με αφοσίωση  στην συνολική εξυπηρέτηση του πελάτη, προμηθεύει   ναυτιλιακά καύσιμα και λιπαντικά, κατέχοντας  ηγετική θέση στην αγορά.

Καλύπτει  όλα τα λιμάνια της χώρας, εφοδιάζοντας  πλοία με ξένη σημαία (διερχόμενα), κρουαζιερόπλοια  και πλοία της ακτοπλοΐας. Συνεργάζεται,  τόσο με traders, όσο και με  πλοιοκτήτριες εταιρίες.

Διακινεί καύσιμα σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές που ισχύουν στην παγκόσμια αγορά της ναυτιλίας. Είναι δίπλα στον πελάτη και στο τεχνικό επίπεδο, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, ακόμα και για την πιο εξειδικευμένη εφαρμογή.

Παρέχει αξιόπιστη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση στα πλοία των πελατών της 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Διαθέτει όλα τα είδη ναυτιλιακών καυσίμων σε BFO και ΜGO.

Οι αρχές λειτουργίας του Ναυτιλιακού της τομέα, είναι η διασφάλιση της ποιότητας των καυσίμων, ο απρόσκοπτος, αδιάλειπτος και ομαλός εφοδιασμός των πλοίων. Προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια του προσωπικού των εφοδιαστικών μέσων και των  πλοίων καθώς και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Συνεργάζεται στενά με όλες τις αρμόδιες αρχές (τελωνεία – λιμεναρχεία), με σκοπό την πιστή εφαρμογή όλων των κανονισμών.


Όροι Συνεργασίας