ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ο Στόλος μας

Τα EKO 1 & 2

Η Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στον αξιόπιστο και ασφαλή εφοδιασμό του συνόλου των πρατηρίων της τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε δυσπρόσιτες περιοχές και νησιά.

Η εταιρεία εφοδιάζει περισσότερα από 160 πρατήριά της σχεδόν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου και με γνώμονα την αναπτυξιακή της στρατηγική, απέκτησε και δρομολόγησε από το 2009 δύο νεότευκτα υπερσύγχρονα Οχηματαγωγά / Δεξαμενόπλοια (RO RO Tankers) τα ΕΚΟ 1 & ΕΚΟ 2.

Τα πλοία, χωρητικότητας, 2.700m3 το καθένα (2.454 MT DWT ), είναι διπλού κελύφους και διπλού πυθμένα και διαθέτουν συστήματα, τα οποία πληρούν τις πλέον σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Για τον εφοδιασμό των πρατηρίων, μεταφέρουν βυτιοφόρα, τα οποία σταθμεύουν σε κλειστού τύπου γκαράζ και φορτώνονται επί των πλοίων σε κλειστούς σταθμούς φόρτωσης. Φέρουν Ελληνική σημαία και απασχολούν στην πλειοψηφία τους Έλληνες ναυτικούς.

Η δομή των πλοίων και τα σύγχρονα συστήματα φόρτωσης των βυτιοφόρων, διασφαλίζουν πλήρως την ποιότητα και την ποσότητα των καυσίμων με τα οποία εφοδιάζεται η νησιωτική Ελλάδα.


Τα EKO 3, 4 & 5

Οι εγκαταστάσεις μας στη νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζονται, κατά κύριο λόγο με πλοία ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας, τα ΕΚΟ 3,4 & 5. Πρόκειται για τρία πλοία μεταφοράς λευκών καυσίμων (product tankers), χωρητικότητας 3.500m3 το καθένα (3.224 MT DWT), τα οποία διαθέτουν συστήματα πλήρους διασφάλισης της ποιότητας των μεταφερόμενων καυσίμων και προστασίας του περιβάλλοντος. Φέρουν Ελληνική σημαία και απασχολούν Έλληνες ναυτικούς.

Mε τα ανωτέρω πλοία εφοδιάζονται, εκτός των εγκαταστάσεων εντός Ελλάδος, και αυτές των θυγατρικών Εξωτερικού του Ομίλου.