ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Γνωρίστε το Υγραέριο

Το Υγραέριο (Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίων), γνωστό διεθνώς και ως LPG (Liquiefied Petroleum Gas), είναι ένα μείγμα Υδρογονανθράκων, με κυριότερα συστατικά το Προπάνιο και το Βουτάνιο. Παράγεται κατά την εξαγωγή του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου στη φάση εξόρυξης αλλά και από τη διύλιση του Πετρελαίου. Το Υγραέριο στη φυσική του κατάσταση βρίσκεται  σε αέρια μορφή, ενώ για την ευκολία διαχείρισης/μεταφοράς του, υγροποιείται τεχνητά, με αύξηση της πίεσης του.

Το Υγραέριο στη φυσική του μορφή είναι άοσμο, γι΄αυτό και του προσδίδεται τεχνητά η χαρακτηριστική οσμή του με τη χρήση ειδικών ουσιών (Μερκαπτάνες), προκειμένου να γίνεται άμεσα αντιληπτή η παρουσία του, σε πιθανή περίπτωση διαρροής.
Λόγω του ότι είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, όταν απελευθερώνεται στο περιβάλλον, έχει την ιδιότητα να “κάθεται” στο κατώτερο τμήμα του χώρου.

Σε υγροποιημένη μορφή και υπό πίεση, το υγραέριο μεταφέρεται με ευκολία και αποθηκεύεται με ασφάλεια σε Δεξαμενές και Φιάλες διαφόρων χωρητικοτήτων, για χρήση Βιομηχανική, Εμπορική και Οικιακή.

Επίσης χρησιμοποιείται, για την κίνηση οχημάτων (Autogas) και αποτελεί μία εξαιρετική και συμφέρουσα εναλλακτική λύση, έναντι της Βενζίνης και του Diesel Κίνησης.

Οι κυριότεροι Τομείς χρήσης του Υγραερίου (LPG) είναι:

  • Βιομηχανική χρήση
  • Εμπορική χρήση
  • Οικιακή χρήση   
  • Υγραεριοκίνηση