ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Προϊόντα

  • Marine Gas Oil (MGO), πετρέλαιο ναυτιλίας με περιεκτικότητα σε θείο μέχρι 0,1%
Πετρέλαιο ναυτιλίας κατηγορίας DMA, που προορίζεται για χρήση σε μικρά σκάφη, ταχύπλοα και ηλεκτρομηχανές μεγαλύτερων πλοίων.

  • Bunker Fuel Oil (BFO), βαρύ μαζούτ ναυτιλίας υψηλού θείου με ιξώδες 180cst και 380 cst.
Βαρύ μαζούτ ναυτιλίας, που προορίζεται για χρήση σε μεγαλύτερα πλοία, εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές. Είναι το πιο διαδεδομένο καύσιμο στην ναυτιλία.

  • Bunker Fuel Oil (BFO), βαρύ μαζούτ ναυτιλίας χαμηλού θείου με ιξώδες 180cst και 380 cst.
Βαρύ μαζούτ ναυτιλίας, που προορίζεται για χρήση σε μεγαλύτερα πλοία, εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές. Χρησιμοποιείται από τα πλοία στις περιοχές που ισχύουν περιορισμοί στις εκπομπές αέριων ρύπων.