ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Προϊόντα

« Η ΕΚΟ εφοδιάζει με Καύσιμα Αεροπλοΐας τύπου JET σε δυο προδιαγραφές πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας (JET-A1 & JP-8) σε 23 αεροδρόμια της Ελληνικής Επικράτειας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το κύριο προϊόν είναι το JET-A1, το οποίο συμμορφώνεται με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS) του Joint Inspection Group (JIG). Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των προδιαγραφών Defense Standard 91/91 και ASTM D-1655.
Τα καύσιμα τύπου JET είναι εξειδικευμένα προϊόντα που παράγονται υπό αυστηρές και ελεγχόμενες προδιαγραφές και διαδικασίες.

Επιπλέον, είναι μέλος του Joint Inspection Group (JIG).