ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

ΜΑΖΟΥΤ

Η ΕΚΟ ως πρωτοπόρος στην προμήθεια βιομηχανικών καυσίμων καλύπτει την ελληνική αγορά  και με προϊόντα  Μαζούτ. Συγκεκριμένα, διατίθενται   δύο τύποι Μαζούτ (Νο1 & Νο3) για χρήση, τόσο στον κατασκευαστικό, όσο και στο βιομηχανικό κλάδο. Χρησιμοποιώντας δύο διυλιστήρια σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, μεγάλο στόλο Βυτιοφόρων  αλλά και δεξαμενόπλοιων μπορεί και καλύπτει αποτελεσματικά τη ζήτηση σε πανελλαδικό επίπεδο.