ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Μαυροβούνιο
  • Τον Οκτώβριο του 2002 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά (μέσω της HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG) του 54,35% των μετοχών της εταιρείας η οποία έχει έδρα το Kotor, Μαυροβούνιο.
  • Σκοπός της Εταιρείας είναι η λιανική εμπορία, διανομή και αποθήκευση πετρελαίου και προϊόντων του, καθώς και η έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε δύο υποθαλάσσιες παραχωρήσεις στην Αδριατική.
  • Η Jugopetrol AD Kotor διαθέτει δίκτυο 40 πρατηρίων στο Μαυροβούνιο, εγκαταστάσεις τροφοδοσίας σε 3 λιμάνια και 2 αεροδρόμια, 3 αποθήκες προϊόντων και υλικών, ιδιόκτητο στόλο βυτιοφόρων και φορτηγών οχημάτων και 3 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, συνολικής χωρητικότητας 128.000 m3.

www.jugopetrol.co.me