ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ανά περιοχή

Περιοχή Area Manager E-mail
Αττική Σμύρος Βασίλειος  v.smiros@eko.gr
Νότος Γιάννου Γεώργιος  g.giannou@eko.gr
Βορράς Λαζαρίδης Γεώργιος  g.lazaridis@eko.gr
Κρήτη Σταυρακάκης Εμμανουήλ  m.stavrakakis@eko.gr