ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Διοίκηση

 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

  Πρόεδρος Δ.Σ

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 • ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 • ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.