ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Διοίκηση

 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

 • ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ