ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Προσωπικό

Οι Άνθρωποί Μας – Η δύναμη να κινηθούμε μπροστά 
 
Το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας μας είναι η κινητήριος δύναμη και το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων αλλά και την υλοποίηση του Εταιρικού μας Οράματος. 

Προσφέρουμε στους εργαζομένους μας ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στην Ασφάλεια, την επαγγελματική ανάπτυξη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών και συγχωνεύσεων των εταιρειών ESSO-EKO-ΕΛΔΑ, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της εμπειρίας και της  σημαντικής μας συνεισφοράς στην Ελληνική Οικονομία.

Στην εταιρεία απασχολούνται εργαζόμενοι, που καλύπτουν πλήθος ειδικοτήτων, στα γραφεία της Αθήνας, αλλά και στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί η εταιρεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε παρουσία σε 23 αεροδρόμια της χώρας και 7 εγκαταστάσεις προϊόντων σε περιοχές όλης της Ελλάδας.

Επενδύουμε στην ανάπτυξη μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού μας μέσω ενός του σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται.

Η προσέγγισή μας για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, εστιάζεται στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, που περιέχει το στοιχείο της πρόκλησης και δίνει την ευκαιρία στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας να αναπτύξει τις ικανότητες και τις τεχνικές του γνώσεις, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις τόσο της Εταιρείας όσο και της αγοράς.