ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Αλεξανδρούπολη

Η εγκατάσταση Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στη παραλία της περιοχής Μαίστρου ,εντός της ΒΙ. ΠΕ. της πόλης και καταλαμβάνει έκταση 25 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση λειτούργησε για πρώτη φορά το 2002, ανέστειλε τη λειτουργία της το 2011 και από τον Σεπτέμβριο του 2016 επαναλειτουργεί με κύριο σκοπό τον ομαλό εφοδιασμό των πελατών της Εμπορίας στη Θράκη, και σε τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας καθώς και την επέκταση των εξαγωγών προς τη Βουλγαρία.

Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης ανέρχεται στα 9.900mσε έντεκα (11) δεξαμενές καυσίμων εδάφους και διαθέτει κτίρια / γραφεία συνολικής επιφανείας 500m2.

Ο ανεφοδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με δεξαμενόπλοια μέσω αγκυροβολίου και συστήματος δύο υποθαλάσσιων αγωγών.

Η φόρτωση των βυτιοφόρων γίνεται μέσω δύο νησίδων φόρτωσης, σε πλήρως αυτοματοποιημένα γεμιστήρια τύπου Bottom Loading, με παροχές φόρτωσης 120 m3/ώρα έως και 3 προϊόντα ταυτόχρονα.

Η εγκατάσταση διαθέτει σύγχρονο αντλιοστάσιο και δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, ενώ είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Εγκατάσταση Αλεξανδρούπολης
3ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Συνόρων
ΤΚ: 68 100 - Αλεξανδρούπολη
Τηλ. : (25510) 81282, 83441, 83049
Fax: : (25510) 81368