ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ασπρόπυργος

H εγκατάσταση Ασπροπύργου βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε ιδιόκτητη έκταση 95 στρεμμάτων που συνορεύει και διασυνδέεται με τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ).

Στην εγκατάσταση στεγάζονται τα γραφεία της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Χερσαίου Μεταφορικού Νοτίου Ελλάδος.

Η εγκατάσταση Ασπροπύργου διαθέτει τους μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους της Εμπορίας. Ο συνολικός, αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα 130.000m3 περίπου και η ημερήσια δυναμικότητα διακίνησης μέσω βυτιοφόρων, ξεπερνά τα 6.000m3 καυσίμων με οκτάωρη λειτουργία. Στην εγκατάσταση απασχολούνται περίπου 35 εργαζόμενοι μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης.

Συνολικά υπάρχουν δεκαεννέα (19) δεξαμενές καυσίμων εδάφους και αεροπορίας. Ο ανεφοδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με τρείς υπόγειους αγωγούς 6’’, μήκους 1.100μ., οι οποίοι συνδέουν την εγκατάσταση με τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ) με παροχές εφοδιασμού 200m3 /ώρα. Επιπλέον, η εγκατάσταση συνδέεται και με προβλήτα πρόσδεσης δεξαμενοπλοίων, στην θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν της λίμνης Κουμουνδούρου, με δύο υπόγειους αγωγούς 16” και έναν αγωγό 12”, μήκους 4.200 μ., ο καθένας.

Η προβλήτα πρόσδεσης μπορεί να φιλοξενήσει, για εργασίες φορτοεκφόρτωσης καυσίμων, δεξαμενόπλοια ολικής χωρητικότητας 40.000 DWT, με παροχές φόρτωσης έως 1000m3/ώρα.

Η φόρτωση των βυτιοφόρων γίνεται σε πλήρως αυτοματοποιημένα γεμιστήρια τύπου Bottom Loading, με παροχές φόρτωσης 120m3/ώρα ανά προϊόν και δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, στις 18 νησίδες φόρτωσης, έως και 24 βυτιοφόρων ανά ώρα λειτουργίας.

Η εγκατάσταση διαθέτει μονάδα ανάκτησης ατμών (VRU), σύγχρονο αντλιοστάσιο και δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, ενώ είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, πληροί όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001.

Η εγκατάσταση Ασπροπύργου σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εμπορίας των νομών Αττικής, Πειραιά, Πελοποννήσου, Κεντρικής Ελλάδος, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, και μέρος των αναγκών των νήσων Κυκλάδων. Επίσης, εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορίας εννέα περιφερειακά αεροδρόμια.

Εγκατάσταση Καυσίμων Ασπροπύργου
Οδός Φανερωμένης
ΤΚ: 193 00 - Ασπρόπυργος - Αττική
Τηλ: (210) 55 12 200 ◊ Φαξ: (210) 55 90 575