ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ηράκλειο

Οι εγκαταστάσεις Ηρακλείου βρίσκονται στα Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης, σε τρείς γειτονικές ιδιόκτητες εκτάσεις (η ΕΚΟ Ι: 10,5 στρ., η ΕΚΟ ΙΙ: 10,8 στρ. και η Ελληνικά Καύσιμα: 13,2 στρ.).

Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα των εγκαταστάσεων Εμπορίας Κρήτης ανέρχεται στα 27.000m3 περίπου και η ημερήσια δυναμικότητα διακίνησης μέσω βυτιοφόρων, ξεπερνά τα  1200m3 καυσίμων με οκτάωρη λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ φθάνει τα 2400m3 καυσίμων κατά τη θερινή περίοδο. Στις εγκαταστάσεις απασχολούνται 19 εργαζόμενοι μόνιμης απασχόλησης.

Συνολικά υπάρχουν είκοσι δύο (22) δεξαμενές καυσίμων εδάφους και αεροπορίας. Ο ανεφοδιασμός των εγκαταστάσεων γίνεται με δεξαμενόπλοια μέσω τριών διακεκριμένων αγκυροβολίων στον όρμο Λινοπεραμάτων και συστήματος υποθαλάσσιων αγωγών 6’’ μήκους 800 μ., οι οποίοι συνδέουν τα αγκυροβόλια με  τις χερσαίες εγκαταστάσεις, με παροχές εφοδιασμού 200m3/ώρα.

Τα δεξαμενόπλοια που μπορούν να φιλοξενηθούν στα αγκυροβόλια είναι ολικής χωρητικότητας έως 3.500 DWT, με δυνατότητα πρυμναίου σημείου εκφόρτωσης.

Η φόρτωση των βυτιοφόρων γίνεται σε πλήρως αυτοματοποιημένα γεμιστήρια τύπου Bottom Loading, με παροχές φόρτωσης 120m3/ώρα έως και 4 προϊόντα ταυτόχρονα, με διατάξεις αυτόματης έγχυσης προσθέτων κατά την φόρτωση.

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μονάδες ανάκτησης ατμών (VRU), σύγχρονα αντλιοστάσια και  δεξαμενές νερού πυρόσβεσης η καθεμία, ενώ είναι πλήρως συμμορφωμένες με τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και πληρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, η εγκατάσταση της Ελληνικά Καύσιμα  διαθέτει περιβαλλοντική πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001.

Οι εγκαταστάσεις σήμερα εξυπηρετούν τις ανάγκες της Εμπορίας σε καύσιμα εδάφους στους τέσσερεις νομούς της Κρήτης και εφοδιάζουν με καύσιμα αεροπορίας τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανίων και Σητείας.

Εγκαταστάσεις Καυσίμων Κρήτης
Λινοπεράματα Δήμου Μαλεβιζίου
ΤΚ: 71 500 - Ηράκλειο
Τηλ: (2810) 374 300 ◊ Φαξ: (2810) 821 261