ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Κέρκυρα

Η εγκατάσταση Κέρκυρας βρίσκεται στις Αλυκές Κέρκυρας, σε ιδιόκτητη έκταση 10,7 στρ.

Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης ανέρχεται στα 4,070m3 περίπου και η ημερήσια δυναμικότητα διακίνησης μέσω βυτιοφόρων, ξεπερνά τα 100m3 καυσίμων με οκτάωρη λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ ξεπερνά τα 300m3 καυσίμων κατά τη θερινή περίοδο. Στις εγκαταστάσεις απασχολούνται 5 εργαζόμενοι μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης.

Συνολικά υπάρχουν πέντε (5) μεγάλες δεξαμενές καυσίμων εδάφους και αεροπορίας και τρείς (3) μικρές ‘service tanks’. Ο ανεφοδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με δεξαμενόπλοια μέσω προβλήτα και συστήματος 2 υπέργειων αγωγών 8’’ και 6’’ μήκους 280 μ. έκαστος, οι οποίοι συνδέουν τον προβλήτα με τη χερσαία εγκατάσταση, με παροχές εφοδιασμού 280-300m3/ώρα.

Τα δεξαμενόπλοια που μπορούν να φιλοξενηθούν στον προβλήτα είναι ολικής χωρητικότητας έως 2.000 DWT, με δυνατότητα πρυμναίου σημείου εκφόρτωσης.

Η φόρτωση των βυτιοφόρων γίνεται μέσω μίας νησίδας φόρτωσης, σε πλήρως αυτοματοποιημένα γεμιστήρια τύπου Bottom Loading, με παροχές φόρτωσης 100m3/ώρα έως και 3 προϊόντα ταυτόχρονα. Τα γεμιστήρια διαθέτουν διατάξεις αυτόματης έγχυσης προσθέτων κατά τη φόρτωση.

Η εγκατάσταση διαθέτει επίσης μονάδα ανάκτησης ατμών (VRU), μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύγχρονο αντλιοστάσιο και δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, ενώ είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η εγκατάσταση Κέρκυρας σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εμπορίας σε καύσιμα εδάφους στην Κέρκυρα και εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορίας το αεροδρόμιο Κέρκυρας.

Εγκατάσταση Κέρκυρας
3ο χλμ Εθνικής Οδού Παλαιοκαστρίτσας
ΤΚ: 49 100 - Κέρκυρα
Τηλ: (26610) 30 850 ◊ Φαξ: (26610) 40 025