ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Κως

Η εγκατάσταση Κω βρίσκεται στη θέση Πρωτοκάραβο ΔΔ Μαστιχαρίου Κω, σε έκταση 15 στρ. ιδιοκτησίας ΕΚΟΤΑΚΩ ΑΕ.

Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης ανέρχεται στα 6.800m3 περίπου και η ημερήσια δυναμικότητα διακίνησης μέσω βυτιοφόρων, ξεπερνά τα 100 m3 καυσίμων με οκτάωρη λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ φθάνει τα 450m3 καυσίμων κατά τη θερινή περίοδο. Στις εγκαταστάσεις απασχολούνται 3 εργαζόμενοι μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης.

Συνολικά υπάρχουν έντεκα (11) δεξαμενές καυσίμων εδάφους και αεροπορίας. Ο ανεφοδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με δεξαμενόπλοια μέσω αγκυροβολίου και συστήματος τριών υποθαλάσσιων αγωγών 6’’ μήκους 600 μ., οι οποίοι συνδέουν το αγκυροβόλιο με τη χερσαία εγκατάσταση, με παροχές εφοδιασμού 200m3/ώρα.

Τα δεξαμενόπλοια που μπορούν να φιλοξενηθούν στο αγκυροβόλιο είναι ολικής χωρητικότητας έως 3.500 DWT, με δυνατότητα πρυμναίου σημείου εκφόρτωσης.

Η φόρτωση των βυτιοφόρων γίνεται μέσω τριών νησίδων φόρτωσης, σε πλήρως αυτοματοποιημένα γεμιστήρια τύπου Bottom Loading, με παροχές φόρτωσης 120 m3/ώρα έως και 4 προϊόντα ταυτόχρονα.
Η εγκατάσταση διαθέτει σύγχρονο αντλιοστάσιο και δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, ενώ είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η εγκατάσταση Κω σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εμπορίας σε καύσιμα εδάφους στην Κω και σε γειτονικά νησιά (Σύμη, Γυαλί) και εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορίας το αεροδρόμιο Κω.


Εγκατάσταση Κω
Μαστιχάρι
ΤΚ: 85 302 - Κως
Τηλ: (22420) 59 100 ◊ Φαξ: (22420) 59 101