ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Σκαραμαγκάς

Η μονάδα παραγωγής και διακίνησης λιπαντικών της εταιρείας βρίσκεται στον Σκαραμαγκά Αττικής και διαθέτει :

  • Προβλήτα προσέλευσης και φόρτωσης δεξαμενοπλοίων
  • Δεξαμενές αποθήκευσης βασικών ελαίων και προσθέτων
  • Δεξαμενές ανάμιξης
  • Δεξαμενές ενδιάμεσες αποθήκευσης 
  • Σύγχρονες γραμμές συσκευασίας 
  • Αποθηκευτικούς χώρους ετοίμων λιπαντικών 
  • Γεμιστήριο φόρτωσης Βυτιοφόρων 
  • Γεμιστήριο φόρτωσης μπάριζας στον προβλήτα με αγωγό 
  • Χημείο
Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης Σκαραμαγκά και του εργοστασίου ανάμιξης και συσκευασίας που βρίσκεται μέσα στην εγκατάσταση αυτή, εξασφαλίζει τη δυνατότητα παραγωγής πολλών διαφορετικών τύπων μιγμάτων λιπαντικών που καταλήγουν , μέσω συνδυασμού συσκευασιών, σε μία πληθώρα SKUs λιπαντικών.

Η ποιότητα των λιπαντικών προϊόντων διασφαλίζεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της διεργασίας από τους διενεργούμενους ελέγχους , οι οποίοι πιστοποιούν την συμμόρφωση των παραγόμενων προϊόντων ως προς τις προδιαγραφές σχεδιασμού . Η δραστηριότητα της ΕΚΟ στα λιπαντικά είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 για τον Σχεδιασμό, την Παραγωγή, την Αποθήκευση, την Διακίνηση, και την Εμπορία των Λιπαντικών.

Το Χημείο της ΕΚΟ είναι πλήρως εξοπλισμένο με αυτόματες αναλυτικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας. Διακρίνεται για τις υψηλές του επιδόσεις σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους και σε επιθεωρήσεις από επίσημους φορείς και εμπειρογνώμονες ποιότητας συνεργαζόμενων κορυφαίων πολυεθνικών εταιριών.

Παράλληλα με την παραγωγή των λιπαντικών της, η ΕΚΟ έχει αναλάβει και την παραγωγή λιπαντικών bp και Castrol για λογαριασμό της « BP Ελληνική», μετά τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας της « BP Ελληνική» στην Ελλάδα στα τέλη του 2012. Η ανάληψη του έργου αυτού από την ΕΚΟ αποτελεί δείκτη των υψηλών standards που τηρεί η EKO στην παραγωγή των λιπαντικών .

Εγκατάσταση Λιπαντικών Σκαραμαγκά
Οδός Παλάσκα 1
ΤΚ : 124 62 Σκαραμαγκάς-Αττική
Τηλ. : 210 5509500
Fax: 210 5576025