ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Θεσσαλονίκη

H εγκατάσταση Θεσσαλονίκης βρίσκεται στον Δενδροπόταμο, σε ιδιόκτητη έκταση 70 στρεμμάτων και διασυνδέεται μέσω αγωγών με τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Ο συνολικός, αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα 144.000m3 περίπου και η ημερήσια δυναμικότητα διακίνησης μέσω βυτιοφόρων, μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000m3 καυσίμων με οκτάωρη λειτουργία..

Συνολικά υπάρχουν δεκαέξι (16) δεξαμενές καυσίμων εδάφους. Ο ανεφοδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με 2 υπόγειους αγωγούς 18’’ και 20’’, μήκους 3.000μ., οι οποίοι συνδέουν την εγκατάσταση με τις εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ Καλοχωρίου με παροχές εφοδιασμού έως και 800m3 /ώρα. Επιπλέον, η εγκατάσταση συνδέεται και με αγκυροβόλιο πρόσδεσης δεξαμενοπλοίων, στη θαλάσσια περιοχή στα Βορειοανατολικά του Όρμου Θεσσαλονίκης.με αγωγό 20”.

Η φόρτωση των βυτιοφόρων γίνεται σε πλήρως αυτοματοποιημένα γεμιστήρια τύπου Bottom Loading, με παροχές φόρτωσης 120m3/ώρα ανά προϊόν και δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, στις 7 νησίδες φόρτωσης, έως και 18 βυτιοφόρων ανά ώρα λειτουργίας.

Η εγκατάσταση διαθέτει μονάδα ανάκτησης ατμών (VRU), σύγχρονο αντλιοστάσιο και δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, ενώ είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, πληροί όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001.

Η εγκατάσταση Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εμπορίας στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο και Θάσο.

Εγκατάσταση Καυσίμων Δενδροποτάμου
Επαρχιακή Οδός Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου
ΤΚ: 546 28 - Δενδροπόταμος - Θεσσαλονίκη
Τηλ: (2310) 750153 ◊ Φαξ: (2310) 751589