ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία


H Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των περιοίκων, αποτελούν πρωταρχική προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων της ΕΚΟ.
Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΕΚΟ, για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO45001:2018.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20152200003608 (Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20152200003607 (Εγκαταστάσεις Υγραερίων)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20152200003606 (Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20152200003458 (Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών)
Τα ιδιο-διαχειριζομένα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσης πιστοποιημένα ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζουν, σύμφωνα με το πρότυπο ISO45001:2018.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20152200003790/000-226