ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ποιότητα στο Υγραέριο


Οι φιάλες υγραερίου της E-Gas, εδώ και χρόνια αποτελούν καθημερινό κομμάτι της ζωής μας, ενσωματώνοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας με την εγγύηση της τεχνογνωσίας της ΕΚΟ. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, την εμφιάλωση και τη διακίνηση του υγραερίου.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20001180000351