ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Προστασία του Περιβάλλοντος

  • Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΚΟ είναι πλήρως ενταγμένο στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας των δραστηριοτήτων της και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων και στην αποδοτικότητα των λειτουργιών, μειώνοντας τις δαπάνες, μέσω κυρίως της ορθολογικής διαχείρισης πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΚΟ, για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO14001:2015.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 04015102 (Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20051180000352 (Εγκαταστάσεις Υγραερίων)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 04014068 (Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 0401067 (Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών)

  • Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσης πιστοποιημένα ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουν, σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001:2015.

Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20051180000530/00