ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Προστασία του Περιβάλλοντος


Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΚΟ είναι πλήρως ενταγμένο στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας των δραστηριοτήτων της και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων και στην αποδοτικότητα των λειτουργιών της, κυρίως μέσω της ορθολογικής διαχείρισης πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΚΟ αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών και για την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελεί το πρώτο βήμα για τη μετάβαση σε ένα νέο Σύστημα, Ενεργειακής Διαχείρισης, που θα αποσκοπεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΚΟ, για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO14001:2015.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 04015102 (Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20051180000352 (Εγκαταστάσεις Υγραερίων)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 04014068 (Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών)
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 04014067 (Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών)

Τα πιστοποιητικά ισχύουν έως: 02-07-2024

Τα ιδιο-διαχειριζομένα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσης πιστοποιημένα ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουν, σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001:2015.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20051180000530/000-226
Ισχύει έως: 13-09-2024