ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Προφίλ


Όραμά μας στην Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια, μέλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη στην αγορά πετρελαιοειδών, δίνοντας έμφαση, στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στο περιβάλλον και την κοινωνική ευαισθησία.

Η αποστολή μας συνοψίζεται στο:

  • Να αποτελούμε την εταιρεία πρότυπο για όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί μας, πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους, κοινωνικό σύνολο.
  • Να προσφέρουμε προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες με ευθύνη και συνέπεια, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
  • Να ικανοποιούμε τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των πελατών μας μέσω της ανάπτυξης και παροχής διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, προσφέροντάς τους ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης και να τους επιβραβεύουμε για τη θετική συνεισφορά τους.
  • Να εργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες μας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
  • Να εξασφαλίζουμε την αποδοτική λειτουργία μας μέσα από σύγχρονες, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές .