ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΓΡΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

EKOGREASE SYNTHETIC EM2

Το EKOGREASE SYNTHETIC EM 2 είναι ένα σύγχρονο συνθετικό γράσο βάσης πολυαλφαολεφίνης (PAO), με παχυντή σύμπλοκο λιθίου. Περιέχει αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και EP/AW πρόσθετα τεχνολογίας βισμουθίου. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές λίπανσης οχημάτων και στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών σε συνθήκες υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51502: KPHC2N-40, ISO 12924: L-XD (F) DIB2.

EKOGREASE Li-X EM3

Το EKOGREASE Li-X ΕΜ 3 είναι σύγχρονο γράσο βάσης ορυκτελαίου με παχυντή σύμπλοκο λιθίου. Περιέχει αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα EP/AW. Είναι κατάλληλο για χρήση σε πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, ιδίως σε εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών σε οχήματα και στη βιομηχανία. Είναι κατάλληλο και για ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρων και ρουλεμάν ανεμιστήρων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51502 KP3N-30, ISO 6743 ISO –L-XCDEB3

EKOGREASE COMP EP 0, 1, 2, 2.5, 3

Η σειρά EKOGREASE COMP EP περιλαμβάνει γράσα υψηλής απόδοσης βάσης συμπλόκου λιθίου, ενισχυμένα με αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP). Είναι κατάλληλα για λίπανση μακράς διαρκείας, σε εφαρμογές σε οχήματα και στη βιομηχανία που χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, με πολύ υψηλά φορτία και σε περιβάλλοντα με υγρασία και λάσπη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51825 KP0N-30, KP1N-30, KP2N-30, KP2.5N-30, KP3N-20

EKOGREASE Li-EP 0, 1, 2, 3

Η σειρά γράσων EKOGREASE Li-EP περιλαμβάνει γράσα βάσης λιθίου ενισχυμένα με αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP). Είναι κατάλληλα για τη λίπανση ρουλεμάν και κουζινέτων σε πλήθος εφαρμογών στη βιομηχανία, στα οχήματα και στα αγροτικά μηχανήματα. Τα EKOGREASE Li-EP 0 και Li-EP 1 παρουσιάζουν πολύ καλή αντλησιμότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες και είναι κατάλληλα για κεντρικά συστήματα λίπανσης και γενικά για εφαρμογές όπου απαιτείται καλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες. To EKOGREASE Li-EP 2 συστήνεται για εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων και το EKOGREASE Li-EP 3 για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη προστασία από το νερό και από στερεούς ρυπαντές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51825 KP0Κ-30, ΚΡ1Κ-30, ΚΡ2Κ-30, KP3K-20.

EKOGREASE GP 2

Το EKOGREASE GP 2 είναι γράσο μικτής βάσης λιθίου-ασβεστίου, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP). Είναι κατάλληλο για εφαρμογές λίπανσης σε χωματουργικό εξοπλισμό βαρέως τύπου που λειτουργεί σε περιβάλλοντα με υγρασία και σκόνη και για βιομηχανικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν υψηλά φορτία και πιθανότητα απόπλυσης με νερό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51825 KP2K-25.

EKOGREASE LC2

Το EKOGREASE LC 2 είναι γράσο βάσης ασβεστίου κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών γενικής λίπανσης. Συστήνεται ως γράσο πολλαπλών χρήσεων για τη λίπανση εδράνων και μηχανισμών σε πλήθος εφαρμογών όπως για τη λίπανση των σασί αυτοκινήτων, για τη λίπανση γεωργικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, για εργαλειομηχανές, κοπτικές μηχανές και τριβεία που λειτουργούν με χαμηλές ταχύτητες και χαμηλά φορτία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51825 K2Κ-30

EKOGREASE CHASSIS

Το EKOGREASE CHASSIS είναι ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου, ειδικά σχεδιασμένο για κεντρικά συστήματα λίπανσης οχημάτων και για κεντρικά συστήματα λίπανσης στη βιομηχανία. Συστήνεται επίσης ως γράσο πολλαπλών χρήσεων ,σε ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες απαιτείται ημίρρευστο γράσο με βαθμό συνεκτικότητας NLGI 00.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51825 KP00Κ-30.

EKOGREASE EM2

Το EKOGREASE EM 2 είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της διάβρωσης, το οποίο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις γενικής λίπανσης οχημάτων και μηχανημάτων. Είναι κατάλληλο για τη λίπανση κουζινέτων και ρουλεμάν σε οχήματα και σε εξοπλισμό που λειτουργεί σε εφαρμογές εκτός δρόμου (γεωργία, κατασκευές, ορυχεία, λατομεία). Συστήνεται ιδιαίτερα για τη λίπανση των ρουλεμάν των ηλεκτροκινητήρων.

EKOGREASE EM3

Το EKOGREASE EM 3 είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της διάβρωσης, το οποίο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις γενικής λίπανσης οχημάτων και μηχανημάτων. Συστήνεται ιδιαίτερα για τη λίπανση των ρουλεμάν των ηλεκτροκινητήρων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51825 K3Κ-30.

EKOGRESAE MOLY 2

Το EKOGREASE MOLY 2 είναι γράσο βάσης λιθίου ενισχυμένο με (3%) διθειούχο μολυβδένιο (moly). Περιέχει αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα κατά της φθοράς με αντοχή σε εξαιρετικά υψηλές πιέσεις (EP). Είναι κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών λίπανσης οχημάτων, χωματουργικού εξοπλισμού και βιομηχανικών εφαρμογών. Το διθειούχο μολυβδένιο που περιέχει προσφέρει επιπλέον προστασία σε εφαρμογές λίπανσης μηχανικών εξαρτημάτων που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό φθοράς και σε εφαρμογές όπου δεν γίνεται συχνή αναλίπανση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51502 KPF2K-30, ISO 12924 L-XC (F) CHB2.

EKOGREASE FM

Το EKOGREASE FM 2 είναι γράσο συμπλόκου αλουμινίου το οποίο παράγεται με φαρμακευτικά λευκά παραφινέλαια και πολυμερή και είναι ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της φθοράς (EP/AW). Το EKOGREASE FM 2 είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων στις οποίες υπάρχει πιθανότητα τυχαία επαφής με τα τρόφιμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51502 KP2K-20, ISO 12924 L-XB (F)CDB2.

EKOGREASE OG

To EKOGREASE OG είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) και γραφίτη, ειδικά σχεδιασμένο για ανοικτά γραναζοκιβώτια και αλυσίδες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοικτούς μηχανισμούς μετάδοσης υψηλών φορτίων που λειτουργούν με χαμηλές ή μεσαίες ταχύτητες σε εφαρμογές βαρέως τύπου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51825 KP2K-30.

EKOGREASE C-WR-2

Το EKOGREASE C-WR 2 είναι σύγχρονο, υψηλής απόδοσης γράσο βάσης ορυκτελαίου και πολυμερούς, με παχυντή σάπωνα άνυδρου ασβεστίου. Περιέχει αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα EP/AW. Ο σάπωνας άνυδρου ασβεστίου, σε συνδυασμό με το ειδικό βασικό υγρό υψηλού ιξώδους με το οποίο παράγεται, καθιστούν το προϊόν κατάλληλο για την λίπανση ρουλεμάν υψηλών φορτίων που λειτουργούν σε περιβάλλοντα με υγρασία και διαβρωτικούς παράγοντες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε οχήματα, στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στις κατασκευές, στη δασοκομία και στη γεωργία. Θερμοκρασιακές περιοχές λειτουργίας -200C έως +1300C max +1300C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51502 KP2K-20, ISO 6743 ISO-L-XBCIB2.

EKO THERMOGREASE

Το EKO THERMOGREASE είναι γράσο ανόργανης βάσης μπεντονίτη ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της διάβρωσης. Το EKO THERMOGREASE είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών στη βιομηχανία χάρτου, στη βιομηχανία γυαλιού, στη ζυθοποιία, στη βιομηχανία υφασμάτων και για αλυσίδες φούρνων. Είναι κατάλληλο και για τη λίπανση των ρουλεμάν των τροχών σε οχήματα με δισκόφρενα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: DIN 51502 K2Ν-30, ISO-L-XCDAB2.