ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

EKO INSULATING OIL

Το EKO INSULATING OIL είναι υψηλής ποιότητας ναφθενικό λάδι μετασχηματιστών ενισχυμένο με αντιοξειδωτικό πρόσθετο (inhibited), κατάλληλο για ελαιοδιακόπτες και μετασχηματιστές υψηλής τάσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: IEC 60296:2012, special applications, Corrosive tests: IEC 62535, ASTM 1275 method B and DIN 51353.

EKO INSULATING OIL UNH

Το EKO INSULATING OIL UNH είναι υψηλής ποιότητας ναφθενικό λάδι μετασχηματιστών χωρίς αντιοξειδωτικό πρόσθετο (uninhibited), κατάλληλο για ελαιοδιακόπτες και μετασχηματιστές υψηλής τάσης.Το EKO INSULATING OIL UNH παρουσιάζει υψηλή οξειδωτική σταθερότητα, πολύ καλές διηλεκτρικές ιδιότητες και παρέχει πολύ ικανοποιητική μεταφορά θερμότητας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: IEC 60296:2012, general applications, Corrosive tests: IEC 62535, ASTM 1275 method B and DIN 51353.