ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ

EKO MED WHITE OIL 30, 55

Η σειρά EKO MED WHITE OIL περιλαμβάνει άριστα διυλισμένα φαρμακευτικά παραφινέλαια που συμμορφώνονται με τις διατάξεις US FDA 21 CFR 172.878, για άμεση επαφή με τα τρόφιμα και US FDA 21 CFR 178620(a), για έμμεση επαφή με τα τρόφιμα. Χρησιμοποιούνται στην φαρμακευτική βιομηχανία σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή αλοιφών, χαπιών μαλακτικών κ.λ.π, στη βιομηχανία καλλυντικών και γενικά σε κάθε εφαρμογή στην οποία απαιτείται υψηλή ποιότητα, καθαρότητα και μεγάλη χημική σταθερότητα. Το EKO MED WHITE OIL 55 χρησιμοποιείται επιπλέον στην βιομηχανία τροφίμων για την λίπανση μηχανικών μερών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: FDA 21 CFR 178.3620 (a), F.D.A. 21 CFR 172.878.

EKO TECHNICAL WHITE OIL

Το EKO TECHNICAL WHITE OIL είναι τεχνικό λευκό παραφινέλαιο το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις καθαρότητας του Κανονισμού USA FDA 21 CFR 178.3620 (b) (Technical White Mineral Oil). Παρουσιάζει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Είναι κατάλληλο για χρήση ως λιπαντικό υφαντουργίας, ως φέρον υγρό για την παρασκευή φυτοφαρμάκων και για πλήθος άλλων εφαρμογών στις οποίες υπάρχει απαίτηση για λιπαντικό FDA (b).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
: USA FDA 21 CFR 178.3620 (b).