ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Δοχεία μεταφοράς καυσίμων

Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε καύσιμο με δοχείο, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την ασφάλειά σας γεμίζουμε μόνο μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία εγκεκριμένου τύπου, διότι πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την μεταφορά εύφλεκτων υλικών και εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του στατικού ηλεκτρισμού. Δεν γεμίζουμε ποτέ απλά πλαστικά δοχεία, μπουκάλια από νερό, και δοχεία που δεν σφραγίζουν.

Εάν δε διαθέτετε κατάλληλο δοχείο μεταφοράς καυσίμου:

  • Σας προτείνουμε να αγοράσετε ένα κατάλληλης χωρητικότητας εγκεκριμένο δοχείο από το κατάστημα του πρατηρίου.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να αποφύγετε να προμηθευτείτε ένα κατάλληλο δοχείο μεταφοράς καυσίμου, ρωτήστε αν μπορείτε να το δανειστείτε από το πρατήριο.

Ασφαλής μεταφορά του δοχείου:

  • Το δοχείο καυσίμου μεταφέρεται σε όρθια θέση και με ασφαλή στήριξη μέσα στο όχημά σας, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση ανατροπής του. Κατά τη μεταφορά του δοχείου, φροντίστε για την ανανέωση του αέρα (ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου) και οδηγείτε με μικρή ταχύτητα.
  • Δε συστήνεται η μεταφορά δοχείων με καύσιμο στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου, καθώς ο αέρας είναι περιορισμένος και υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
  • Εάν μεταφέρετε το δοχείο πεζοί, φροντίστε για την ελάχιστη δυνατή ταλάντευση του δοχείου.