ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Το δίκτυο Καλυψώ

Το δίκτυο Καλυψώ

Στις 31 Μαΐου 2005 συστήθηκε η εταιρεία ΕΚΟ – ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με μοναδικό εταίρο την Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια.

To δίκτυο Καλυψώ με επαρκή διασπορά σε όλη την επικράτεια, τόσο εντός των αστικών κέντρων όσο και εκτός αυτών, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο δίκτυο Καλυψώ έχουν ενταχθεί επίσης όλοι οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), ενώ βασική μας επιδίωξη αποτελεί η συνεχής βελτίωση και παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου προϊόντων και υπηρεσιών που προσδίδει υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μέγιστη αξία στους πελάτες μας.

Όραμά μας είναι να γίνουμε η πρώτη προτίμηση στις επιλογές του καταναλωτή!

Δείτε εδώ τα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ.