ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Βήμα 2

Σφράγιση βυτίων μεταφοράς και παρακολούθηση των διαδρομών τους
Η σφράγιση των βυτιοφόρων μεταφοράς γίνεται με σφραγίδες μιας χρήσεως ανά διαμέρισμα και με τρόπο που να διασφαλίζεται η μη πρόσβαση στο περιεχόμενο του διαμερίσματος, χωρίς την εμφανή παραβίαση των σφραγίδων, εξασφαλίζοντας έτσι την ποσοτική και ποιοτική ακεραιότητα των καυσίμων κατά τη μεταφορά. Η σφράγιση ελέγχεται καθημερινά, πριν την αναχώρηση των βυτιοφόρων, από την εγκατάσταση φόρτωσης. Παράλληλα, το σύγχρονο σύστημα τηλεματικής (GPS), με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα, παρακολουθεί την πορεία τους και ενημερώνει σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή μεταφορά των καυσίμων στα πρατήρια της ΕΚΟ.