ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

MobilEye

Τι είναι το Mobileye
Κατά τα τελευταία χρόνια, η Euromat λειτουργεί ως εξουσιοδοτημένος διανομέας του Mobileye στην Ελλάδα
Το Mobileye είναι μια καινοτόμος σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού που μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε όχημα. Αποτελείται από μια έξυπνη κάμερα, τοποθετημένη στο παρμπρίζ του οχήματος, η οποία παρακολουθεί διαρκώς τον δρόμο μπροστά και λειτουργεί ως ένα «τρίτο μάτι» για τη μείωση ή τον περιορισμό του κινδύνου σύγκρουσης.
Η μοναδική τεχνολογία τεχνητής όρασης του Mobileye ανιχνεύει λωρίδες, οχήματα, μοτοσικλέτες, πινακίδες ταχύτητας, ποδηλάτες και πεζούς.
Χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από την κάμερα, μετρά την απόσταση οδήγησης και υπολογίζει τον χρόνο της πιθανής σύγκρουσης με άλλα οχήματα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα και πεζούς.
Το Mobileye παρέχει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο στους οδηγούς σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου σύγκρουσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντιδράσουν.
Αφού έχει ήδη υιοθετηθεί τόσο από τον εταιρικό όσο και τον ιδιωτικό τομέα, το Mobileye είναι μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη, απλή λύση κάμερας που μειώνει και μετριάζει αποτελεσματικά τα ατυχήματα.
Όλες οι ειδοποιήσεις του Mobileye μπορούν να παρακολουθούνται, και να καταγράφονται, μέσω του συστήματος Eurotrack.
 
 
Το Mobileye διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες
για την προειδοποίηση του οδηγού και την καταγραφή της οδηγικής συμπεριφοράς του


EyeWatch
Οι οπτικές ειδοποιήσεις εμφανίζονται
στη μονάδα οπτικής απεικόνισης EyeWatch.
Αυτή η μονάδα τοποθετείται στο εσωτερικό
του οχήματός σας και μπορεί να χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση
από ή σε συνδιασμό με ένα Smartphone.
Οι ειδοποιήσεις ήχου παρέχονται μέσω της μονάδας αισθητήρα όρασης που  τοποθετείται στο εσωτερικό του παρμπρίζ    


Ειδοποίηση εξόδου από τη λωρίδα κυκλοφορίας
Το Mobileye ανιχνεύει τις σημάνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας στον δρόμο και ειδοποιεί τον οδηγό όταν παρεκκλίνει ακούσια (ή χωρίς τη χρήση φλάς) από τη λωρίδα κυκλοφορίας του, μετριάζοντας τον κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης. 
 

Ανίχνευση πεζών και ποδηλατών
Το Mobileye ανιχνεύει τους πεζούς και τους ποδηλάτες στον δρόμο και ειδοποιεί τον οδηγό όταν διατρέχει κίνδυνο σύγκρουσης, μετριάζοντας τον κίνδυνο.
 

Ειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης
Το Mobileye ανιχνεύει τα οχήματα στον δρόμο και ειδοποιεί τον οδηγό όταν κινδυνεύει από οπίσθια σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα.

 

Προειδοποίηση παρακολούθησης απόστασης
Το Mobileye υπολογίζει την απόσταση,
σε δευτερόλεπτα, ανάμεσα στο όχημά σας
και το προπορευόμενο όχημα και σας ειδοποιεί
όταν πλησιάσετε πάρα πολύ,
 μετριάζοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

 

Ένδειξη ορίου ταχύτητας
Το Mobileye ανιχνεύει τα σήματα
κυκλοφορίας και σας παρέχει το
πραγματικό όριο ταχύτητας που
αναφέρεται στον δρόμο,
διασφαλίζοντας ότι είστε πάντα ενήμεροι.


Ευφυής έλεγχος φώτων υψηλής δέσμης
Το Mobileye ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί αυτόματα τα
φώτα υψηλής δέσμης,
ανάλογα με το επίπεδο του
φωτός και τη απόσταση από τα οχήματα που
κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση

 Ενημερωθείτε για τις προστιθέμενες υπηρεσίες Euromat AFMS και Eurotrack
Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε το : www.euromat.gr