ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Νέα διάκριση της ΕΚΟ σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης από τον EcoVadis

Για 2η συνεχή χρονιά, η ΕΚΟ απέσπασε ασημένια διάκριση “Silver Recognition Level” για τις επιχειρηματικές της πρακτικές και την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη από τον EcoVadis, έναν από τους πιο μεγάλους και πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας. Η ΕΚΟ αξιολογήθηκε στις εξής τέσσερις ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική & Δεοντολογία και Βιώσιμες Προμήθειες.
O φορέας αξιολόγησης EcoVadis αποτελεί μια διεθνή πλατφόρμα αξιολόγησης προμηθευτών, σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το σύστημα κατάταξης EcoVadis αφορά στην αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας/ Βιώσιμης Ανάπτυξης μιας εταιρείας, μέσω των πολιτικών που διαθέτει, των πρακτικών που εφαρμόζει και των σχετικών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση χρησιμοποιεί κριτήρια τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI), το πρότυπο ISO 26000 και οι αρχές του CERES.
Η ΕΚΟ, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εναρμονίζεται πλήρως με τη στρατηγική του Ομίλου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, με συνέπεια στη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία για τους ανθρώπους της, τους συνεργάτες της, την κοινωνία, αλλά και το περιβάλλον, η ΕΚΟ σχεδιάζει και υλοποιεί συνεχώς δράσεις με γνώμονα το θετικό αποτύπωμα σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς της.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συμμετέχει στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis ήδη από το 2015, δίνοντας πρόσβαση στις σχετικές αναφορές και επιδόσεις της, σε όλο το φάσμα των πελατών της, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και ως κριτήριο συνεργασίας. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από την ΕΚΟ στην πλατφόρμα Ecovadis αφορούν τα δημοσιευμένα στοιχεία του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου 2020 (διαθέσιμος στο https://sustainabilityreport2020.helpe.gr/ ).